Euroopa ravikindlustuskaart

Kõik töötajad, kelle alaline elukoht on Eestis, peavad võtma Eesti Haigekassa`st Euroopa ravikindlustuskaardi.
Selle kaardi saab tellida kas interneti kaudu või elukohajärgsest haigekassa klienditeenindusbüroost ja see on tasuta.

Sellel internetilehel on kõik vajalik info Euroopa ravikindlustuskaardist:

http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/euroopa-ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks on järgmised võimalused:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu,
  • tuua taotlus ise klienditeenindusbüroosse (va. keskosakond),
  • saata taotlus haigekassasse postiga,
  • saata taotlus haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga.

Taotluse vorm on olemas ka alljärgneval internetiaadressil:

Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

Kõigil töötajatel on Soomes õigus soomlastega samaväärsele arstiabile. Euroopa ravikindlustuskaart tõendab, et isik on Eesti Haigekassas arvel, tema eest makstakse sotsiaalmaksu ja tal on õigus saada arstiabi Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat kehtivad vaid koos isikut tõendava pildiga dokumendiga.