Maksude maksmisest Soomes

Maksude maksmisest Soomes

Soome riigis teenitud tulult makstakse tulumaks alati Soome riigile. Muud maksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse jne.) makstakse, olenevalt konkreetsest olukorrast kas Eestisse või Soome. Aravu OÜ`l tuleb maksta sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse Eestis.

Enne töötajale brutopalga väljamaksmist peab Aravu OÜ töötaja palgast vastavalt kehtivatele seadustele kinni töötuskindlustusmakse töötaja osa (hetkel 1,6 %) ja kogumispensioni makse (kas 2 % või 3 %) juhul kui ollakse liitunud kogumispensioni süsteemiga.

Sotsiaalmaksu ja muud ettenähtud maksud maksab vastavalt seadustele Aravu OÜ.

Kuna Aravu OÜ on Eesti äriühing, tuleb Aravu OÜ töötajatel maksta tulumaks ise Soome riigile.
See tähendab, et vastavalt Soome seadustele ei ole Aravu OÜ`l õigust pidada töötaja palgast kinni tulumaksu.
Aravu OÜ maksab vastavalt töölepingule töötajale palga, millest ei ole tulumaksu kinni peetud.

See tähendab, et töötaja kanda jääb tulumaks, mis on astmeline ehk progressiivne juhul kui töö kestab kauem kui 6 kuud. Muudel juhtudel (reeglina, kui töö kestus on maksimaalselt 6 kuud) kohaldatakse nn fikseeritud tulumaksu (soome keeles ”lähdevero”) mis on 35% teenitud tulult.

Tulumaks Soomes teenitud tulult, mis jääb reeglina vahemikku 5000 EUR kuni 20000 EUR, on umbes 5% -15%. Ettenähtust vähem makstud tulumaksu osas nõutakse järgmisel aastal täiendavat juurdemaksu. Enammakstud tulumaks tagastatakse.

Maksustamise selguse ja korrektsuse huvides on väga oluline, et kõik töötajad annaksid iga aasta algul maksuametile teada oma hinnangulise aasta tulu suuruse ja kogu aasta kestel jälgiksid, kas maksuametile teatatud summa on õige või sellest väiksem või suurem.
Maksuametile saab aasta keskel jooksvalt anda täpsemat infot ja kord juba teatatud andmeid saab muuta ka korduvalt.

Eestikeelne lisainfo Soome Maksuameti kodulehel

KÕIK TÖÖTAJAD PEAVAD ISE JÄLGIMA OMA TULUMAKSU MAKSMISE OLUKORDA JA HETKESEISU !

ARAVU OÜ EI SAA VASTAVALT KEHTVATELE SEADUSTELE TULUMAKSU TÖÖTAJA EEST MAKSTA !